Licensbetingelser

§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende, almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Kunden accepterer endvidere at modtage nyhedsmail med information om nye funktionaliteter til FirmaPlan.dk samt mails i forbindelse med drift-informationer. Nyhedsmails kan når som helst afmeldes via link i bunden på disse.

§ 2. EJENDOMSFORBEHOLD
Dansoft-Innovation I/S forbeholder sig retten til produktet. Evt. misbrug af ejendomsretten kan medføre sagsanlæg.
Samtidig med Deres oprettelse hos FirmaPlan.dk og og ved tilkøb af licenser tiltræder De disse licensbetingelser.

§ 3. ÆNDRINGER
Dansoft-Innovation styrer udviklingen af FirmaPlan.dk, og der kan derfor på intet tidspunkt kræves ændringer i produktet, men der kan skriftligt anmodes herom.

§ 4. MISLIGHOLDELSE
Ved misligholdelse er Dansoft-Innovation berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige, kontraktretlige regler.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Dansoft-Innovation hæfter ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data e.l., som kunden eller tredjemand måtte lide som følge af mangler, anvendelse eller installation af systemet. Erstatningskrav over for Dansoft-Innovation kan derfor ikke finde sted.
Dansoft-Innovation skal skriftligt underrette kunden, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold, som Dansoft-Innovation ikke er herre over. Dog kan Dansoft-Innovation på intet tidspunkt kræves til ansvar for disse forhold.

§ 6. BETALINGSMETODE
Betaling kan foregå med Dankort eller via faktura.
Dansoft-Innovation anvender ePay aps som betalingsgateway. ePay aps står for validering og administration af kortdata.
Dansoft-Innovation hverken behandler eller opbevarer kortholders kortdata, men forbeholder sig ret til at annullere en ordre, hvis kortdata bliver misbrugt.

§ 7. LEVERING
Efter modtaget bestilling og/eller betaling vil de købte licenser være tilgængelige for kunden. Faktura/kvittering vil blive afsendt via mail samme dag, som bestilling/betaling er gennemført. Kunden varetager selv al nødvendig administration af FirmaPlan.dk konto, herunder oprettelse og administration af brugere samt afdelinger.
Dansoft-Innovation påtager sig at holde FirmaPlan.dk opdateret og tilgængeligt.

§8. PRISER
Dansoft-Innovation forbeholder sig ret til prisændringer uden varsel. Ved prisændringer vil allerede tilkøbte licenser forblive aktive indtil købperiodens udløb, og prisforskellen vil ikke blive opkrævet, før et nyt tilkøb gøres.