Nyt i denne version af FirmaPlan.dk

 

Version 2.1.2

 • Den ansvarlige kan nu foretage registreringer på vegne af en medarbejder
 • Diverse mindre fejlrettelser

Version 2.1.1

 • Halve dage kan nu også ses i statistik
 • Diverse mindre fejlrettelser

Version 2.1

 • Mørkere tekstfarve i tabeller gør det nemmere at læse teksterne
 • Medarbejderens restferie fremgår nu neders til venstre (Pro)
 • Rettelser til afsendelse af support mails
 • Skift mellem faktua/betalingskort virker nu også I Internet Explorer 8
 • Momsbeløb fremgår nu af betalingsside
 • Retttelse til mail ved oprettelse af bruger
 • Rettelse af tekst i mails for nyoprettede virksomheder
 • Danske bogstaver vises nu korrekt i mails
 • Pro: Rettelse så "vis alle medarbejdere" viser kollegaer i feriekalender
 • Tilføjelse så man kan se "Antal dage" i tabellen for godkend / afvis
 • Danske bogstaver og mellemrum oversættes nu korrekt i firmanavn ved oprettelse af nye virksomheder
 • Pop up meddelelser tilføjet på Engelsk og Dansk
 • Rettelse til tekstfarve i statistikmodul, så det er nemmere at se teksterne på den lyse baggrund
 • Rettelse til "sidste login tid" så den viser korrekt tid
 • Tilføjelse til afdelingsoversigten, så man kan se hvem der er i afdelingen - basis og pro

Version 2.0

 • Nyt kalender-design
 • Mulighed for at anvende e-mail adresse ved glemt password
 • Brug "Enter" ved Login
 • Start-guide for administratorer
 • Nye fraværstyper (Ferie-fridage, Kursus, Orlov, Sygdom og Barn syg)
 • Vælg pr. bruger hvilke fraværstyper der kan registreres
 • Godkend alle fraværstyper fra samme oversigt
 • Registrering af halve dage
 • Mulighed for at angive tvungne firma-feriedage
 • Mulighed for som administrator at angive om hhv. lørdag og søndag er fridage
 • Mulighed for valg af 5 eller 7 dages arbejdsuge for medarbejder
 • Historik over fraværsansøgninger
 • Mulighed for at en særlig godkender skal godkende for enkeltpersoner (eks. leder godkender for leder)
 • Mulighed for registrering af tid og timer
 • Angivelse af feriedage pr. år pr. medarbejder
 • Visning af rest-ferie pr. medarbejder
 • Import af brugere og afdelinger via fil
 • Nye rapporter til eksport (tid, fravær og kalender)
 • Angivelse af arbejdstimer pr. dag.
 • Internationale helligdage (Danske, Svenske, Norske, Tyske og Engelske). Valgfrit
 • Nu kan du slette enkeltdage i sammenhængende fravær
 • Nu kan du godkende/afvise enkeltdage i sammenhængende fravær
 • Valg af sprog per bruger (engelsk/dansk)
 • print funktion